გივი ჭიჭინაძე

ასოხატულა კუნწულები

რჩევანი, არადანი.
ალამს ახვევს ალამდარი.
ამ მიწის და ამ ცის დარი
არის სადმე?
- არსად არი!

ილიკ-ბილიკ ბურტყუნებს
ბრიყვი ბელი-ბელუკა
- ბანით ვჯობნი ბულბულებს,
ბეჭებით კი - ბერმუხას!
უგუ-გუგუ! -
გუგულმა,
გულჭრელათა გვარისამ,
გამარჯობა გვისურვა,
გული გაგვიხალისა.

იდი დათვი დრუნჩიანი,
დუდღუნა და დანდალაო,
დილით ადრე წამომდგარა
თაფლის ჭამით დამთვრალაო.
დამთვრალა და და, და, და!
რა დიდგულა გამხდარაო!
ნაჭიკჭიკა ელენე
ექვს სტუმარს ერთად ელისო:
ეკუნას, ელდარს, ექვთიმეს,
ევას, ემზარს და ელისოს.
კედელ-ჭერს სწვდება სურნელი
სველ-სველი ენძელებისო.

ანის ველზე ვენახი გვაქვს
ვბარავთ, ვმორჩნით, ვწამლავთ, ვყელავთ.
ვერვისნ გვჯობნის სწავლაში და
ვაზის მოვლაც ვიცით ყველამ.
არი ზანზარებს უზარმაზარი,
ზარმაც ზაზუნას დასცა თავზარი.

რიალეთის მთათა კალთებს
თავზე მთვარე დაჰქათქათებს.
თეთრ თელასთან ფთილაა თუ
თეოს თეთრი თრითინა თვლემს.
ისფერი ივნისის ცა
ისევ ბრწყინავს მზით გიზგიზა.
ივრისპირა იალაღზე
იფნის ისრებს ითვლის იზა.
ვის მიართმევს, იცით, ვისა?
ციცქნა ბიჭსა ირაკლისა.
უტკალია სკუპი-სკუპა
კვლავ გაჰკივის კარდაკარა:
- კალიეთის მკალავი ვარ,
საკორკოტე ქვაბ-კასრს ვკალავ.
ომმა დაღლილი თვალი მილულა,
სველ ლელიანში სულს ლევს გმირულად.

ელამ მოგაგნო, მამალო,
მურას მოუხმე მალეო!
მანამ მშველელი მოგივა,
მაყვლნარში მიიმალეო.
ამნაპკური ნანას ყანა
ტანს იმშვენებს თანდათანა,
ნიავს ნაზად მინდობილი
ისმენს ნარნარ იავნანას.

ქროსფრად მორთულ
ოქტომბრის ბოლოს,
ო, როგორ უხმობს
ოლოლი ოლოლს!
აპანებაში ტყის პირას
პავლიას პაპამ პაპუნამ
პილპილს, პრასას და პამიდორს
აპკურა შხაპი შხაპუნა.

ოლოს ჟვერიდან
ჟინჟღლი ჟონავს.
ჟანგისფერ ჟირაფს
შეაჟრჟოლა.
აშს მათხარი გადავკარი,
ნაპერწკლები გადმოჰყარა.
წინ გავარდა, როგორც ქარი,
მაქრიალა შარა-შარა.

ოსო ასე რას ხალისობს?
დღეს სურვილი აისრულა.
საგანგებოდ შეუკერეს
სამაისო მაისურა.
ირის მარტი, გულს უკლავს
შინ ჩაკეტილ პატარებს.
ტატას ბატი ფარფატა
ტალახ-ტალახ ტანტალებს.

მაძღარა ღრუტუს უჩა
უნაბს უყრის ბღუჯა-ბღუჯა.
რათაფოფინა ფარშავანგი
ფანტავს ფერად ფერებსაო.
ფრინველეთის დედოფლობას
ფრიად შეიფერებსაო.

არი დაჰქრის ბაქი-ბუქით,
ქოხში გაქრა ჭრაქის შუქი.
მაინც არ კრთის ციცქნა შუქრი,
თავს ეფრქვევა მთვარის შუქი.
ობის თავზე ვეღარ ვხედავ
ღუდღუდელა ღოღნაშოსა! -
ოღროჩოღრო ღელის გაღმა
შეღრუტუნა ღორმა ღორსა.

ანჩა-ყუტა აყლაყუდა
რიყე-რიყე წალაყუნდა.
აყიყინდნენ ბაყაყები:
- გადაგვყლაპავს ბაყბაყდევი!
არიშურა შინდიანში
შტოზე შეჯდა შვიდი შაშვი.
შეეხვეწა შაქრო შიოს:
- შვილო, შურდულს შეეშვიო!
უმად გამცალა ყვანჩალამ,
ჩარდახში არა დამრჩა რა...
ჩირი, ჩურჩხელა, ჩამიჩი,
ჩანთით შინ წააჩანჩალა.
ივი ცვარი ცივა ციდან,
სცივა, სცივა ციდა ცინდალს.
ცხიკ და ცხიკო! - აცემინებს
ციცქნა ცხვირი გაუცივდა.

ეძვის ძირს მიძინებულმა
ძლივს გაიღვიძა ენძელამ.
ძოწისფერ მზეზე პატარძალს
ძილი უთუოდ ეძნელა.
ვიმიანში გაწეწილი
წისქვილის წინ წუხს წიწილი.
- წია-წია! - მწარედ წივის
წნორის წკნელზე წაჰკრა წვივი.

ინჭრებშუა ჭივჭავები
ჭანჭურს ჭამენ ჭიანაჭამს.
ჭრიჭინები გაჭყეპილან,
ჭინჭილებით სვამენ მაჭარს.
ევ-ხევ ხერხი მოცუხცუხებს,
აცახცახებთ ვერხვებს, მუხებს.

ანსუღმა და ჯმუხმა ჯარჯიმ
ჯადოქარზე გაიმარჯვეს.
ჯახაჯუხი აღარ გააქვს
ჯოხის ხმლებს და აბჯარ-ხანჯლებს.
არლალალე!
ჰერი, ჰერი! -
ჰასან, ბიჭო,
რა ჰანგს მღერი?
- ამ ჰანგს ჰქვია
მშობლიური,
ჰოდა, მიყვარს,
ვით ჰაერი.